La Banana

BRONZE Best Film & Audio Craft - Animation
LaBanana Thumbnail.jpg

School

The One Academy

Lecturer(s)

Jefferson Lianza, Liew Sio Yean, Hoi Yee Sum, Timmy Tan Cheong Kwee, Lee Hooi Ling, William Chuah, Lee Chun Yen, Soo Jun Ning, Woon Bing Chang

Brand

-

Rational

A hungry street performer monkey tries its best to get a banana from a hard-to-impress chubby kid.

Group Members

Director: Ng Kar Hou
Art Director: Chin Xin Ying
Producer: Tay Fang Jing, Mir Muizz Murtaza Khan
Concept Art/Layout Artist: Robin Lim Ching Loong, Chin Xin Ying, Tay Fang Jing, Fayanne Dyahwulandari Sukran, See Iu Qing, Foh Xik Yang
3D Modeler: Grace Foo Jehn-Wei, Ang Shi Fan, Koh Kuang Yao, Leong Wei Yan, Ha Neul, Leong Wei Kei, Chow Chia Yin
Animator: Ong Chee Hin, Wong Wen Houu, Lee Soon Keet
Technical Director: Chiang Kai Zhi

Other Credits

-