Farewell

GOLD Best Film - Video Content (includes films and documentaries)
Farewell Thumbnail.jpeg

School

The One Academy

Lecturer(s)

Jefferson Lianza, Liew Sio Yean, Hoi Yee Sum, Timmy Tan Cheong Kwee, Lee Hooi Ling, William Chuah, Lee Chun Yen, Soo Jun Ning, Woon Bing Chang, Sean Liu Jian Woei

Brand

-

Rational

A little girl wants to show that she is strong enough to go on with her life before she says the final farewell
to her grandmother.

Group Members

Director: Lau Wei Liang, Eng Hui Qing Erica
Art Director: Wong Wil Chuan, Ruth Feby Carissa
Producer: Wee Shwu Ing, Alison Loke Mern Nyee
Concept Art/Layout Artist: Lim Kheng Wei, Yow Chee Seng, Ng Yong Qin, Lim Su Jing, Tham Yee Theng, Wan Yee Shin, Ong De Piao, Chia Phui Yieng, Koh Kok Quan, Ng Zi Shen
3D Modeler: Chung Chin Hong, Yap Han Wai, Shiew Hao Ze
Animator: Alexander Than Keng Mun, Nicholas Ho Yeow Hong, Yap Siu Ching

Other Credits

-

Share